ANGELA DWYER

er-hebung, 2016
5,- € bestellen
29,7 x 21 cm, 8 Seiten
Layout: mahlke.one
Fotos: Peter Maaz
© 2016 Galerie Born

ANGELA DWYER

Maelstrom, 2014
5,- € bestellen
29,7 x 21 cm, 8 Seiten
Layout: mahlke.one
Fotos: Peter Maaz
© 2014 Angela Dwyer + Galerie Born

ANGELA DWYER

SELECTED WORK 2005–2011
2011
15,- € bestellen
29,5 x 21 cm, 68 Seiten
Layout: Angela Dwyer, Barbara Schneider
Repros: Marcus Schneider, Barbara Schneider
© 2011 Angela Dwyer + Galerie Born

ANGELA DWYER

Target, 2004
5,- € bestellen
21 x 21 cm
Repros: Marcus Schneider
Layout: mahlke.one
© 2004 Angela Dwyer + Galerie Born

ANGELA DWYER

Selected work 2001–2004
2004
12,- € bestellen
29,5 x 21 cm,64 Seiten
Layout: Angela Dwyer, Gertjan Rooikakkers
Repros: Marcus Schneider, Jochen Littkemann
© 2004 Angela Dwyer + Galerie Diehl

 

artnetinstagramfacebook
@